(1)
Fathiyah; Nur Fahmi Hidayah. Citra Perempuan Dalam Tayangan Iklan TV. Komunida 2019, 9, 89 - 102.