[1]
Raodhatul Jannah and Herdah 2022. Kata Serapan Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia: Pendekatan Leksikografi. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam. 20, 1 (Jul. 2022), 123-132. DOI:https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i1.2820.